Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
11 dager siden

Diesellekkasje i elv i Sogndalnrk.no

Mellom 1000 og 1500 liter frå ein dieseltank har leke ut i nærleiken av Sogndalselvi.

– Det har leke ut i elva, men vi veit førebels ikkje kor mykje, fortalde vaktleiar Magni Brandsøy ved Alarmsentralen onsdag ettermiddag. Sogn brann - og redning har jobba med å få opp tanken saman med folk frå Sogndal kommune. Tanken ligg i nærleiken av Quality Hotel Sogndal. Det er observert oljefi ...