Estimert lesetid
2 minutter
Publisert
8 dager siden

Statsadvokaten kritiserer politidistrikt Øst etter omorganiseringnrk.no

Statsadvokaten i Oslo kritiserer Øst politidistrikt i en tilsynsrapport, som slår fast at svært mange saker blir liggende uten å bli etterforsket.

Siden politiets store omorganisering har det store politidistriktet Øst slitt med at stadig flere saker blir liggende ubehandlet i systemet. Juristene ...