Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
93 dager siden

Politijakt på tre biler som stakk av fra tollennrk.no

Tre polskregistrerte biler kjørte rett igjennom tollen på Svinesund uten å stanse etter ha å blitt vinket til side. – De forsøkte å presse en tollbil av motorveien.

De tre bilene ble forsøkt stanset av tollere på Svinesund for en kontroll, men de nektet å stanse. Bilene fortsatte sørover på E6 og tollerne måtte ri ...