Estimert lesetid
2 minutter
Publisert
133 dager siden

Slik vil regjeringen bruke veimilliardenenrk.no

Regjeringen vil øke veipengebruken. Sjekk hva som gjøres i ditt fylke.

I forslaget til neste års statsbudsjett vil regjeringen bruke rundt 35,9 milliarder på vei. – Denne regjeringen har levert en historisk satsing på samferdsel. Aldri før har det vært satset så tungt på det å vedlikeholde det vi har, samtidig som det bygges ny og moderne infrastruktur. Siden 2013 er b ...