Estimert lesetid
8 minutter
Publisert
96 dager siden

Derfor er det tabu å innrømme at man har lite pengerkk.no

Mange ender opp med å handle på kreditt for å skjule at de sliter med økonomien.

I dagens forbrukersamfunn der ferier, shopping og festing ofte havner i fokus, er det kanskje lett å glemme at ikke alle tjener like godt. Det å ha då ...