Estimert lesetid
5 minutter
Publisert
97 dager siden

«Likfingre» kan være et tegn på underliggende sykdomkk.no

Omtrent 200 000 nordmenn har Raynauds fenomen, og for de fleste er tilstanden ufarlig. Trine (49) er en av få som er hardt rammet.

Raynauds fenomen, også kalt «likfingre», er en tilstand som kjennetegnes ved anfallsvis redusert blodgjennomstrømming til fingre og tær (andre kroppsd ...