Estimert lesetid
4 minutter
Publisert
165 dager siden

- Det er veldig viktig å snakke om organdonasjon kk.no

Kun 4 prosent sier seg negative til organdonasjon, likevel er det kun 7 av 10 som sier «ja» på sykehuset.

- Befolkningen er veldig positiv til organdonasjon. Bare fire prosent sier klart nei i befolkningsundersøkelser. Men på sykehuset ble det «nei» i 33 p ...