Estimert lesetid
8 minutter
Publisert
164 dager siden

- Det er helt klart riktig at visse personlighetstrekk gjør deg mer sårbar for å utvikle utbrenthetkk.no

Hvis du selv ikke klarer å sette grenser, vil kroppen din gjøre det for deg.

At stress over lang tid ikke er bra for oss er noe vi alle vet. Likevel er det slett ikke uvanlig at nordmenn kjører seg i grøfta, eller møter den ber ...