Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
4 dager siden

Barneombudet vil sende vordende foreldre på kursdn.no

Barneombud Anne Lindboe vil at alle som skal bli foreldre for første gang, blir sendt på et obligatorisk foreldreforberedende kurs.

– Både som barnelege og som barneombud har jeg jobbet mye med problemene knyttet til vold mot barn. Derfor ønsker jeg at vordende foreldre skal få et ...