Estimert lesetid
7 minutter
Publisert
14 dager siden

De fleste bruker vanlig bensindinside.no

Ikke skadelig for gressklipperen, men helt klart farlig for miljø og helse.

Alkylatbensin, også kalt miljøbensin, har mange fordeler. Den inneholder færre skadelige stoffer enn vanlig bensin, den kan oppbevares lenger, og den ...