Estimert lesetid
6 minutter
Publisert
96 dager siden

Vår fiende Russland?dagsavisen.no

De siste fire årene har fiendebildet av Russland i mange land vokst seg svært sterkt, tidvis på unyansert grunnlag. Parallelt har regimet blitt vanskeligere å forsvare.

Søndag 18. mars går russerne som kjent til urnene. I Oslo arrangeres det en rekke arrangementer som diskuterer Putins seier. Det er som regel et dårli ...