Estimert lesetid
2 minutter
Publisert
196 dager siden

Coop tilbakekaller bacon og skinke etter funn av farlige bakterierdagbladet.no

Har du kjøpt smårettbacon til lutefisken hos Coop? Ikke spis det.

(Dagbladet) : Coop tilbakekaller Coop smårettskinke og smårettbacon etter at det er påvist listeria. Det er pakninger på 2x90 gram i begge tilfeller. ...