Estimert lesetid
3 minutter
Publisert
194 dager siden

Olympisk prisdagbladet.no

Putin vil ikke trekke russiske deltakere fra OL etter IOCs strenge straff.

Hvis du først er så dum at du har sagt at du er fra Norge, så ender enhver drosjetur i Russland på denne måten: Sjåføren: Norge? Ja, Ole Einar Bjørnda ...