Estimert lesetid
5 minutter
Publisert
79 dager siden

Jeg kan ikke sette ord på den skuffelsen jeg kjente på da jeg leste om muslimers holdninger til jøderdagbladet.no

Hvor var Islamsk råd og moskeene?

Jeg vil si noen ord om HL - senterets, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, nyeste undersøkelse og rapport over holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017. HL - senterets rapport er delt i ni hoveddeler hvor blant annet befolkningens holdninger til jøder, befolkningens holdning ...