Estimert lesetid
3 minutter
Publisert
281 dager siden

Familiens siste hilsendagbladet.no

Per Fugellis sønn, Aksel Fugelli, delte minneord på Facebook.

- Han var en sjelden mann. Ikke bare fordi han var en mann med sterke meninger og var flink med ord, men mest av alt fordi han hadde et genuint ønske ...