Estimert lesetid
3 minutter
Publisert
13 dager siden

Viktig hva du spiser når du er gravid!bramat.no

Påvirker barnets gener.

Påvirker barnets gener. I løpet av fosterlivet utvikler vi oss fra én celle til et individ som består av over 10. 000 milliarder celler der hver celle har sin helt spesielle plass og rolle. Til dette byggearbeidet trengs det både energi og byggesteiner i form av næringsstoffer. Alle næringsstoffene ...