Estimert lesetid
4 minutter
Publisert
93 dager siden

Høyinntektsgrupper flokker seg sammenaftenposten.no

I Norge er målet at nabolag skal være varierte. Men Oslo-folk flytter etter folk med samme økonomiske status som dem selv.

– Mange Oslo - folk foretrekker homogene nabolag. Særlig ser vi at folk med høy inntekt flytter fra nabolaget hvis det kommer mange lavinntektsfamilie ...