Estimert lesetid
3 minutter
Publisert
10 dager siden

Kostnadsanslaget for politiets ID-kort-prosjekt har økt til 700 millioner kroner - nå blir det utsatt igjen aftenposten.no

I 2007 ble det anslått at det ville koste 14 millioner kroner å innføre et nytt, nasjonalt ID-kort. 11 år senere er prosjektet fremdeles ikke i nærheten av å være ferdig - og kostnadene har eksplodert.

I årevis har Politidirektoratet jobbet med et prosjekt som skal gjøre det mulig for norske borgere å reise passfritt i EØS - området. Kjernen i konsep ...