Estimert lesetid
2 minutter
Publisert
11 dager siden

IMF: Det bør fremdeles være vanskeligere å få boliglånaftenposten.no

Går ut 1. juli, men bør videreføres, mener Det internasjonale pengefondet.

IMF peker likevel på at stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for utviklingen i norsk økonomi. Pengefondet anbefaler der ...