Estimert lesetid
4 minutter
Publisert
196 dager siden

Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt»aftenposten.no

Vil gjøre det mindre lønnsomt å leie ut.

I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til ett annet. Før ha ...