Estimert lesetid
7 minutter
Publisert
14 dager siden

Boligprisstatistikken for juni: Ned – 1,0 prosentaftenposten.no

Boligprisene gikk ned i alle områder i Norge.

Boligprisene i Norge sank nominelt med – 1,0 prosent i juni 2018. Men korrigert for sesongvariasjoner (altså hvordan prisene pleier å være i juni, se ...