Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
102 dager siden

– Kan forutsi flyforsinkelser uker på forhåndabcnyheter.no

Google Flights har lagt til en ny funksjon som hevder å kunne forutsi flyforsinkelser før flyselskapene selv sender ut informasjonen.

Ved hjelp av historiske flystatus - data, kan Googles algoritmer etter eget utsagn forutsi forsinkelser, selv om informasjonen ennå ikke er tilgjengel ...