Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
6 dager siden

Ny EU-ordning skal gi gratis trådløst nett på offentlige stederabcnyheter.no

EU-ordningen Wifi4EU skal gi flere gratis wifi-soner på offentlige steder som parker, torg, havner og bibliotek. 

EU - ordningen Wifi4EU skal gi flere gratis wifi - soner på offentlige steder som parker, torg, havner og bibliotek. Som en del av EØS - avtalen får alle kommunene i Norge muligheten til å søke om støtte til etablering av soner med gratis trådløst internett. Støttebeløpet på 150. 000-200. 000 kroner ...