Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
252 dager siden

Alt klart for gratis WiFi i EUabcnyheter.no

EUs ministerråd har nå gitt sin endelige godkjenning til en ny ordning der EU skal sørge for gratis WiFi på offentlige plasser rundt omkring i Europa. 

EUs ministerråd har nå gitt sin endelige godkjenning til en ny ordning der EU skal sørge for gratis Wi. Fi på offentlige plasser rundt omkring i Europ ...