Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
92 dager siden

Økende dieselpriser presser bøndenes inntekt nede24.no

Dieselprisen har økt med 2,07 kroner per liter siden 2016, en vekst på nær 29 prosent, ifølge Budsjettnemnda for jordbruket. Det får konsekvenser for bøndene.

Prishoppet gir ifølge Nationen landbrukssektoren en samlet kostnadsøkning på 253 millioner kroner, nær 5. 900 kroner per årsverk. I tillegg har prisen ...