Estimert lesetid
2 minutter
Publisert
159 dager siden

Nå kan du flytte fra flommenviivilla.no

En lovendring gjør at flomutsatte nå kan få erstatning for selve tomten, og dermed flytte vekk fra det flomutsatte området.

Norge er et furet, værbitt land, og flere år mister folk hus og hjem som følge av uvær. Særlig flom rammer mange og gjør store skader der elver og van ...