Estimert lesetid
2 minutter
Publisert
7 dager siden

Nå kan du flytte fra flommenviivilla.no

En lovendring gjør at flomutsatte nå kan få erstatning for selve tomten, og dermed flytte vekk fra det flomutsatte området.

Norge er et furet, værbitt land, og flere år mister folk hus og hjem som følge av uvær. Særlig flom rammer mange og gjør store skader der elver og vannmasser går over sine bredder. Dette har vært et paradoksalt problem, fordi ingen forsikring har dekket selve tomteverdien. Altså har det ikke vært ti ...