Estimert lesetid
4 minutter
Publisert
79 dager siden

Så mange menneskeår er katten dinviivilla.no

Finn din katts menneskealder.

Slik regner du kattens alder i menneskeår Man bruker å si at ett hundeår er sju menneskerår, men gjelder det samme for katten? Svaret er nei! Dette skyldes at katten utvikles raskere enn mennesket, og blir for eksempel kjønnsmodne ved 6-12 måneders alder. Når en katt fyller ett år, så tilsvarer det ...