Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
79 dager siden

Republikaner trekker seg etter trakasseringssakvg.no

Republikaneren Trent Franks trekker seg fra Representantenes hus, mens etikkomiteen gransker påstander om trakassering.

Republikaneren Trent Franks trekker seg fra Representantenes hus, mens etikkomiteen gransker påstander om trakassering. Franks sier han aldri har presset, opptrådt truende eller kommet med seksuelle tilnærmelser overfor noen i staben sin. Han sier saken som undersøkes skyldes en diskusjon om surroga ...