Estimert lesetid
2 minutter
Publisert
280 dager siden

Varsler kamp mot «usosiale kutt»vg.no

Regjeringen møter motstand fra flere hold på kutt som rammer barnefamilier, arbeidsløse og fattige.

Regjeringen møter motstand fra flere hold på kutt som rammer barnefamilier, arbeidsløse og fattige. Blant forslagene der regjeringen vil møte motstand ...