Estimert lesetid
2 minutter
Publisert
164 dager siden

UP tok rekordmange i fjortv2.no

Økning på 53 prosent, bare på to år.

Utrykningspolitiet (UP) er politietatens særorgan som jobber for å redusere antall ulykker og lovovertredelser i trafikken. I tillegg bidrar de til an ...