Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
8 dager siden

I disse fylkene går én av ti på uføretrygdnettavisen.no

Det er store fylkesvise forskjeller på hvor stor andel av befolkningen som er uføretrygdet. Østfold og Aust-Agder er fylkene med høyest andel.

Det er store fylkesvise forskjeller på hvor stor andel av befolkningen som er uføretrygdet. Østfold og Aust - Agder er fylkene med høyest andel. Fylke ...