Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
8 dager siden

Airbnb skal oppgi leieinntekter til myndighetene i Danmarknettavisen.no

Utleieportalen Airbnb har i Danmark godtatt at brukernes leieinntekter automatisk skal oppgis til skattemyndighetene.

Utleieportalen Airbnb har i Danmark godtatt at brukernes leieinntekter automatisk skal oppgis til skattemyndighetene. Regjeringen i Danmark er glad fo ...