Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
102 dager siden

Planer om hytte? Tusener å spare på å sjekke eiendomsskatten først! - Hytteavisenhytteavisen.no

Øremerking en vei å gåHuseiernes Landsforbund mener forutsetningen for å kreve eiendomsskatt fra hytteeiere må være at en del av skatteinntektene øremerkes til tiltak som både helårs - og deltidsinnbyggere har glede av. Noen kommuner viser allerede vei på dette området. Hol er en kommune Gyldenskog ...