Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
8 dager siden

Flerkulturelt hytteliv: 42.000 hytter eies av folk med bakgrunn fra Sverige, Danmark og USA - Hytteavisenhytteavisen.no

Vil flere innvandrere vil innta hytteparadisene? Om vi begrenser oss til å telle kun personer med innvandrerbakgrunn, blir skjevheten enda større. Ved inngangen til 2017 var 725 000 innvandrere og 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Dette tilsvarer 16,8 prosent av to ...