Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
13 dager siden

Enova-tilskudd også til hytteeiere som vil produsere solcellestrømhytteavisen.no

75 pst av hyttene er knyttet til el - nettet. Endringen omfatter også en rekke andre energitiltak, blant annet vannbåren varmepumpe og akkumulatortank ...