Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
6 dager siden

Bare 30 prosent av sjønært areal er tilgjengelig for allmennheten i Oslo, Akershus og Buskerud. - Hytteavisenhytteavisen.no

3 900 igangsettingstillatelser registrert i strandsonen. I løpet av 2016 ble det ifølge Matrikkelen gitt 3 900 igangsettingstillatelser for bygninger ...