Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
103 dager siden

Økende rotteplage: Rotter gjorde skade på hus for to millioner kroner - Hytteavisenhytteavisen.no

Forebygge selv. Oppdager du tegn til rotter, som avføring, skrapelyder, spor eller lukt, er det viktig å handle raskt. Heldigvis er det mange grep du kan gjøre for å forebygge. Begynn med en runde hvor du sikrer bygningen. - Pass på at åpninger er tette. Det er anbefalt å tette alle åpninger større ...