Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
198 dager siden

Økende rotteplage: Rotter gjorde skade på hus for to millioner kroner - Hytteavisenhytteavisen.no

Forebygge selv. Oppdager du tegn til rotter, som avføring, skrapelyder, spor eller lukt, er det viktig å handle raskt. Heldigvis er det mange grep du ...