Estimert lesetid
3 minutter
Publisert
10 dager siden

Du kan fortsatt sikre deg ladbar hybrid til gammel prishegnar.no

Ladbare hybrider kan bli inntil 50.000 kroner dyrere allerede 1. juli, men det er fortsatt mulig å sikre seg bil til gammel pris. (Oppdatert med kommentarer fra Volvo)

1. juli blir en rekke populære ladbare hybrider dyrere ved at avgiftsgrunnlaget endres. I Statsbudsjettet for 2018, som ikke ble endret i revidert bud ...