Estimert lesetid
3 minutter
Publisert
90 dager siden

Bekymringsmeldinger fra tolletaten bekymrerdn.no

Det er stigende uro både på Stortinget og blant tollansatte for at manglende bemanning i tolletaten skal gå ut over kontrollen ved landets grenser.

– Jeg er veldig bekymret, sier Arbeiderpartiets Arve Sigmundstad til NTB. I onsdagens spørretime vil Østfold - representanten utfordre regjeringen og ...