Estimert lesetid
5 minutter
Publisert
96 dager siden

Kjell Inge Røkke fyrer løs mot forlagssjef: - Hinsides alle etiske og moralske grenser for anstendig oppførseldn.no

Kjell Inge Røkke tar et oppgjør med forlaget som ga ut boken «Eventyrerne». Nå trekkes boken også fra Akers hjemmeside.

Oppdatert med kommentar fra Richard Aarø. Etter at Morgenbladets anmelder nevnte flere eksempler på avskrift i boken om Aker, valgte Tiden Norsk Forla ...