Estimert lesetid
4 minutter
Publisert
279 dager siden

Sløsing å fly 14-åringer Norge rundt for å spille fotballdagbladet.no

Det er ikke verdt prisen å ha en egen nasjonal serie for så unge gutter.

SOM ett av tiltakene for å få fram bedre norske spillere har Fotballforbundet startet en nasjonal serie for kretslag for 14 -årige gutter. Dette komme ...