Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
102 dager siden

Forskere kritisk til mye utetid for de minste i barnehagenforskning.no

Små barn i store vinterklær kan lett bli for passive utendørs i barnehagen, mener forskere som spør om de minste barnehagebarna trenger å være så mye ute.

– Om vinteren har disse barna så mye klær på seg at klærne er bevegelseshemmende. Da kan man stille spørsmål ved om barn behøver å være så mye ute, sier Karen Marie Eid Kaarby til NRK. Hun er førstelektor ved institutt for barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Sammen med forske ...